בנט

למרות הקמפיין הארסי של הליכוד נגד נפתלי בנט, נפתלי מכה עם הלחי השנייה